sneltrein 3

Historisch tijdpad van wetgeving voor spoor-en tramwegen tot 1900

 

1829
Reglement op de dienst van middelen voor vervoer te lande (Kon. Besl. van den 24 Nov. 1829)

1836
Concessie HIJSM
Kon. Besl. van den 1sten Juni 1836 nopens den aanleg van een ijzeren spoorweg tusschen Amsterdam en Haarlem

1838
Concessie voor de aanleg van de Rijnspoorweg

1839
Opening eerste ijzeren spoorweg tusschen Amsterdam en Haarlem

1857
Ontwerp van de Wet houdende bepalingen ter bevordering van het veilig verkeer langs de ijzeren spoorwegen den 1ste Mei 1857
Afgewezen door de tweede Kamer

1859
Eerste spoorwegwet.
WET van den 21 Augustus 1859 , houdende bepalingen omtrent het gebruik der spoorwegen.

1860
Eerste koninklijk besluit tot aanleg van spoorlijnen op staatskosten (de z.g. Staatsspoorwegen)

1860
BESLUIT van den 4den April 1860 , houdende regeling van het toezigt op de spoorwegdiensten

1863
Besluit tot particuliere exploitatie van de staatsspoorwegen

1863
Algemeen reglement voor de spoorwegdiensten vastgesteld hij Koninklijk besluit van 12 Mei 1863

1864
Eerste paardentram Den Haag- Scheveningen

1873
Tweede besluit tot aanleg van Staatsspoorwegen

1875
Tweede spoorwegwet thans bekent als Spoorwegwet 1875
Wet van 9 april 1875, tot regeling van de dienst en het gebruik der spoorwegen.

1875
Derde besluit tot aanleg van Staatsspoorwegen

1878
WET van 9 Augustus 1878 tot regeling van de dienst en het gebruik der locaalspoorwegen
tevens verklaard deze wet dat de spoorwegwet van 9 April 1875 niet van toepassing  is op tramwegen

1880
Wet van den 23sten April 1880 betreffende de openbare middelen van vervoer.
Deze wet vervangt Reglement op de dienst van middelen voor vervoer te lande uit 1829
De Tramwegen vallen onder deze wet.

1879
1-5-1879 Eerste stoomtram Den Haag SS-Scheveningen

1881
2-6-1881 Eerste locaalspoorlijn Haarlem-Zandvoort

1882
8-6-1882 Eerste electrische tram te Zandvoort

1889
Wet van 28 October 1889 tot regeling van de dienst en het gebruik der locaalspoorwegen (wijziging van wet van 1878)

1900
WET van den 9den Juli 1900, HOUDENDE nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop uitsluitend met beperkte snelheid wordt vervoerd.
Bekent als Locaalspoor – en tramwegwet 1900

1902
– Tramweg reglement           (maximum snelheid 20 km/h)
– Vereenvoudigd locaalspoor reglement: regulering lokaalspoorwegen volgens vereenvoudigd reglement,
(maximum snelheid 35 km/u)
– Locaalspoor reglement      (maximum snelheid 60 km/h)

1917
Herziening Lokaalspoor – en tramwegwet 1900