sneltrein 1

 

ONTWERP VAN WET tot regeling van de dienst en het gebruik der locaalspoorwegen  1878

 

wet en memorie  1878