stoomtram Dt002

 

 

 

WET tot regeling van het toezigt op de openbare middelen van vervoer, met uitzondering van de spoorwegdiensten.

Met deze regelingĀ  wordt deĀ  wet middelen van openbaar vervoer nader uitgewerkt.

 

 

Toezicht op de wet openbare middelen van vervoer 1880